Hållbarhet

Rör med Clim8 logga i slutet av röret

Clim8s hållbarhetsarbete utgår från vår värdegrund och företagsstrategi som innehåller en stark koppling till hållbarhet. Vår uppfattning är att vårt hållbarhetsfokus skapar en trygghet för våra kunder genom vetskapen att vi fokuserar på att alltid erbjuda genuint hållbara projekt och lösningar vilket skall återspeglas i allt vi gör men det är också något vi personligen håller varmt om hjärtat.

Vårt miljöarbete drivs aktivt av såväl ledningen som vår engagerade personal vilket är en absolut förutsättning för att lyckas uppfylla våra högt ställda krav på oss själva. Vi söker aktivt efter innovativa lösningar för att minska vår egen negativa miljöpåverkan vid alla vardagliga arbeten och samtidigt skapa mervärden för våra kunder. Läs mer om Clim8s hållbarhetsarbete nedan.

Ett barn med logga som glasögon

Social hållbarhet

Vår verksamhet är kunskapsintensiv och vi är helt beroende av våra fantastiska medarbetare för att lyckas. Därav strävar vi efter att vara branschledande inom kompetensutveckling och personaltrivsel genom att vara lyhörda, inkluderande och ansvarstagande.

Vi bidrar även till ökad social hållbarhet genom engagemang i föreningslivet & lokala idrottsföreningar men även ekonomiskt som stöd till personer som är i behov av stöd i vår lokala omvärld.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen av vårt hållbarhetsarbetet handlar om att skapa genuina värden och hushålla med resurser vår såväl oss själva som för våra kunder. Allt vårt arbete skall präglas av långsiktighet men även av återbruk och återvinning samt att uppmuntra till innovativa idéer.

Vi säkerställer alltid att våra tjänster, förslag, beslut och åtgärder är affärsmässigt sunda, verklighetsförankrade, realistiska, praktiskt genomförbara och ekonomiskt hållbara. Clim8 har alltid den ekonomiska hållbarheten som en grund i allt vårt arbete.

Ekologisk hållbarhet

Vårt miljöarbete drivs i av såväl ledningen som vår engagerade personal. Exempel på områden för det interna miljöarbetet är avfallshantering, kemikaliehantering, tjänsteresor samt insatser för energibesparing vid exempelvis ombyggnationer. Vi har högt uppställda mål för att minska vår negativa miljöpåverkan och vi är certifierade enligt FR2000. Vi har en väl fungerande rutin för distansmöten & samåkning och ställer höga miljökrav på alla våra transporter.

I dagsläget är drygt hälften av vår fordonspark elektrisk. Övriga fordon som har behov av längre körsträckor uppfyller miljöklass euro 6 och nyttjar uteslutande förnybart bränsle för lägsta möjliga miljöpåverkan.