Om Clim8

Rör med Clim8 logga i slutet av röret

Clim8 Sverige AB startade på Hisingen i september 2022 med målbilden att skapa ett innovativt och hållbart installationsbolag. Vi skall kännetecknas av att vara relationsskapande, långsiktiga och energifokuserade vilket skall återspeglas i allt vi gör. Vi arbetar företrädelsevis med likasinnade kunder, leverantörer och samarbetspartners då vi tror att goda affärer skapas bäst av människor som känner tilltro till varandra.

Vår affärsidé baseras på en gemensam vilja att kombinera traditionellt sett avancerade mättjänster redan i vårt grundutbud så att tjänster som ex. avtalsservice eller ROT-projekt kan utföras lite bättre, effektivare och med ett tydligare fokus på hållbarhet och optimal energianvändning.

Grunden till vår affärsidé är nyfikenhet och en hög ansvarskänsla men även problem och hinder som vi stått inför historiskt vilket utvecklat vår drivkraft till att finna nya och bättre sätt att skapa värden för våra kunder och alla de människor som nyttjar fastigheterna.

Vårt fokus på hållbarhet och ifrågasättande av gamla sanningar är grunden till såväl bolaget som våra värderingar

Två clim8 medarbetare som pratar