Våra tjänster

Rör med Clim8 logga i slutet av röret

Teknik kan förenkla och göra vardagen bättre och mer effektiv. Teknik kan också minska vårt klimatavtryck och minska påfrestningen på miljön och på oss människor.

Våra fastigheter fylls med mer och mer avancerad teknik vilket ställer högre krav på såväl oss som installatör, som på driftsorganisationen för att de som nyttjar tekniken skall få förutsättning att vara nöjda. Energianvändningen får också ett allt större fokus i takt med att energipriserna blir dyrare liksom inställningen till att minska sin negativa miljöpåverkan ökar.

Ventilationsbranschen är inget undantag och ofta är just klimatbehandlingen de mest energikrävande installationenerna samtidigt som den oftast också kräver den högsta underhållskostnaden viket ställer höga krav på underhållspersonalen. Vi på Clim8 har en stor respekt för komplexiteten inom luftbehandlingsteknik varav vi tror att en duktig tekniker också bör ha en god systemförståelse. Detta kräver en hög kompetens och lång erfarenhet i varav vi också är mycket noggranna med vilka som skall bli våra kollegor, våra m8´s.Nedan är exempel på tjänsteutbud som våra fantastiska medarbetare kan erbjuda.

Inomhusklimat

Att bra inomhusklimat är alltid en god investering, både för de som nyttjar lokalerna och för den som betalar drift- och energikostnaderna.

Vi kan erbjuda kompletta mättjänster som doftutredningar, klimatmätningar, fuktmätningar, partikelmätningar, injustering av luft/vätskor, OVK-besiktningar för att nämna några tjänster som skapar förutsättningar för ett optimalt inomhusklimat.

Service och underhåll

Vi tar ansvar för det Ni önskar inom fastighetsteknik oavsett om det gäller akut felavhjälpande underhåll, avtalsservice av ett enhetsaggregat eller ett komplett driftsavtal.

Vi erbjuder hållbara samarbetsavtal för att säkerställa att driftkostnaderna minimeras oavsett komplexitet och omfattning. Vi vågar också påstå att våra avtal har schyssta villkor och är mer innehållsrika än Ni förväntar er utan att vara dyrare. Hör gärna av er så berättar vi mer om vårt erbjudande

Energi

Intresset att sänka sin energiförbrukning ökar i takt med att energipriserna stiger. Ofta kan enkla ingrepp som att minska syrehalten i värmebäraren eller optimera tidkanaler innebära stora besparingar så det behöver inte innebära stora investeringar för att minska sin energianvändning.

Vi kan erbjuda spårgasmätningar, prestandaprovningar, analys av systemvätskor, termografering, LCC-beräkningar och kompletta energiutredningar för att hitta de mest lönsamma åtgärdsförslagen.

Radon

Radon finns nästan överallt – i luften, vattnet och i marken. Radon är även en luktfri och osynligt gas varav att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon

Våra certifierade radonkonsulter har lång erfarenhet av såväl komplexa utredningar för att mäta inläckande markradon, joniserande strålning från blåbetong samt projektering och installation av radonsänkande åtgärder.

Rot

Vi erbjuder anpassningar och kompletteringar av ventilation, rör och styrinstallationer enligt era önskemål.

Vårt åtagande baseras på en lång erfarenhet av driftsteknik och en helt integrerad serviceorganisation vilket innebär att vi kan ansvara från projektering till eftermarknad. Då hållbarhet är en del av vårt DNA säkerställer vi alltid att våra installationer har minsta möjliga miljöpåverkan.